Thursday, December 5, 2013

KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM

KATA-KATA NASIHAT

Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah SWT.

Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan dengan Allah SWT.

Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah SWT.

Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa dengan-Nya.

Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan larangan-Nya serta qadha dan qadarNya serta sentias sabar sehingga menemui-Nya.

Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepada-Nya.

Sentiasa berzikir kepada-Nya adalah keikhlasan sebenar kepada-Nya.

Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia, namun masih tidak dapat lagi membendung hajat hati si hamba itu.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment