Thursday, December 19, 2013

Pilih Yang Mana satu

"Semua yang berlaku dalam hidup kita adalah bayangan dari apa yang kita pilih, dan kalau inginkan kelainan dalam hidup, kita harus membuat pilihan yang  lebih sesuai dan tepat"  - Deejay Ibumisali

No comments:

Post a Comment